Logo: NFZ Zielona Góra

WAŻNE

WAŻNE

Informacje dla pacjentów powiatu krośnieńskiego w zakresie dostępności do świadczeń

  • 02-11-2016
  • Zmodyfikowano: 03-01-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
W związku z rozwiązaniem umów na świadczenia opieki zdrowotnej z Nowym Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego świadczenia dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego zabezpieczone są w sposób następujący:
 
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 
Z dniem 1 stycznia 2017 roku świadczenia w zakresie NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego w dni robocze od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele  i święta, realizuje:
 
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach
ul. Domańskiego 2
 
telefony kontaktowe : 68 470 78 68, 68 470 79 14
 
Dodatkowo w Krośnie Odrzańskim, w dni robocze od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w godz. od. 8.00 do 8.00 dnia następnego, dyżurują lekarz i pielęgniarka
 
Miejsce udzielania świadczeń:
Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 24
Krosno Odrzańskie
telefon kontaktowy 68 420 04 14
 
W soboty, niedziele i święta w Gubinie, w godz. od 8.00  do 18.00 oraz w dni robocze od godz. 18.00 do godz. 22.00 dyżur pełni pielęgniarka, która wykonuje zabiegi pielęgniarskie, m.in. iniekcje i opatrunki.
 
Miejsce udzielania świadczeń:
Ośrodek Terapii Grunwald Stanisław Bojkowski
Gubin
ul. Grunwaldzka 16
telefon kontaktowy 68 451 00 00
 
 
 
Leczenie Szpitalne
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach
CHIRURGIA OGÓLNA
Żary
DOMAŃSKIEGO 2
68 470 78 27
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Żary
DOMAŃSKIEGO 2
68 470 78 55, 68 470 78 20
 
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
PEDIATRIA
Żary
PSZENNA 2
68 475 76 00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
Żary
PSZENNA 2
68 475 76 00
 
 
Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze
Pacjentom  przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Nowym Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego zostały zabezpieczone świadczenia w innych podmiotach. Dla pacjentów ubiegających się o świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym wykaz do pobrania poniżej.
 
 
Hospicjum domowe
Agia Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krosno Odrzańskie,
Dąbrowskiego 4
(68) 327 87 27
665 131 805
 
 
W związku z  informacją o zamknięciu oddziałów szpitalnych Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego działa całodobowa infolinia: 801 002 110 (numer dla telefonów stacjonarnych) oraz 684 110 110 (numer dla telefonów komórkowych).
 
 
 
 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań pracownicy LOW NFZ będą również całodobowo udzielać informacji pod numerem telefonu 68 328 77 43, 603 771 431.
 
 
 
 
 
 
Poniżej zamieszczono linki do serwisów internetowych, gdzie znaleźć można informacje na temat połączeń do miejscowości, w których znajdują się podmioty medyczne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej: