Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Pacjenta

Co nowego - Dla Pacjenta

To już ostatnie dni na skorzystanie z abolicji

  • 05-04-2017
  • Zmodyfikowano: 05-04-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
12 kwietnia 2017 roku kończy się 90 dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który umożliwia dokonanie wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które skorzystały ze świadczeń opieki zdrowotnej w okresie braku ubezpieczenia.
 
LOW NFZ zaprasza osoby, które chciałyby wyjaśnić status swojego ubezpieczenia. Specjalnie zostały wydłużone godziny pracy oddziału w Zielonej Górze oraz w delegaturze w Gorzowie Wlkp. w najbliższy poniedziałek i wtorek (10 i 11 kwietnia br.) do godziny 18.00. Będziemy odpowiadać na pytania, pomagać, wyjaśniać! Wspólnie sprawdzimy przebieg Państwa ubezpieczenia, ustalimy przerwy w zgłoszeniu do ubezpieczenia, wyjaśnimy również przyczyny braku potwierdzenia ubezpieczenia w momencie korzystania ze świadczeń.
 
Możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 01.01.2013 roku) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej dotyczy to członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.
 
Korzyści wynikające z abolicji są wymierne, ponieważ osoba u której system nie potwierdza prawa do świadczeń, a miała potencjalny status członka rodziny lub wynikające z innych przepisów uprawnie do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez NFZ kosztów swojego leczenia, pod warunkiem jednakże wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.