Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

W związku z procesem aneksowania wieloletnich umów na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017, przypominam o obowiązku aktualizacji i weryfikacji potencjału w Portalu Świadczeniodawcy.

  • 28-10-2016
  • Zmodyfikowano: 28-10-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W Portalu Potencjału:
1. W sekcjach „Personel”, „Struktura świadczeniodawcy” – „Jednostki organizacyjne”, „Przedsiębiorstwa”, „Lokalizacje”, oraz „Komórki organizacyjne” - „Dostępny Personel” i „Zasoby” należy zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2016 i lata następne na pole „data do”. 
 
Pole z tą datą występuje między innymi w takich pozycjach jak: zakończenie działalności komórki, dostępność komórki - harmonogram, profil medyczny, praca personelu w komórce oraz dostępność zasobu (sprzętu). Do szablonu umowy na rok 2017 zostanie przeniesiony potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania tej umowy w roku 2016 (bez względu na to, czy jest to 31.12.2016 czy zaznaczone jest pole „Do końca trwania umowy”), po sprawdzaniu dostępności danych potencjału w strukturach świadczeniodawcy w Portalu Potencjału.
Jeżeli pole „data do” w Portalu Potencjału – Strukturze Świadczeniodawcy uzupełnione będzie datą poprzedzającą dzień 1.01.2017 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2017 r.
Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2017 rok prezentuje poniższy schemat:
 
 
POTENCJAŁ UMOWA 2016 dane o potencjale w umowie
(data obowiązywania potencjału)
PORTAL POTENCJAŁU
dane o potencjale
w Portalu Potencjału
– Strukturze Świadczeniodawcy
(data obowiązywania potencjału)
UMOWA 2017
(czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2016)
Przykład 1 31.12.2016 bezterminowo TAK
Przykład 2 31.12.2016 np. 05.05.2018
(każda data większa lub równa 01.01.2017)
TAK
Przykład 3 31.12.2016 np. 31.12.2016
(każda data mniejsza od 01.01.2017)
NIE
Przykład 4 31.12.2016 np. 20.12.2016
(każda data mniejsza od 01.01.2017)
NIE
Przykład 5 31.12.2016 i wcześniejsze jakakolwiek data NIE
 
2. W sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane te są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i zakres podwykonawstwa. W razie niezgodności proszę kontaktować się z podwykonawcą, gdyż tylko on może wykonywać zmiany w zakresie umów podwykonawstwa w swoim Portalu Potencjału oraz akceptować je poprzez wybranie odnośnika „Uaktualnij dane”, dostępnego w ramach umowy.
 
3. W Portalu NFZ – Portalu Potencjału należy potwierdzić zgodność elementów struktury świadczeniodawcy z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rejestrów. Przed ich potwierdzeniem, należy rzetelne sprawdzić zgodności wpisanych danych w Portalu NFZ – Portalu Potencjału z aktualnym wpisem do rejestru podmiotu wykonującego działalność leczniczą w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, przedsiębiorstw i lokalizacji. Zmiany, których nie można było w Portalu NFZ samodzielnie dokonać, należy zgłosić pisemnie wraz z ich wyszczególnieniem, dołączając aktualne zaświadczenia z właściwych rejestrów.
 
4. W Portalu NFZ – Portalu Potencjału należy dokonać sprawdzenia poprawności danych komórki pod kątem generowania pliku SSX . Przed sprawdzeniem, należy rzetelne sprawdzić zgodności wpisanych danych w Portalu NFZ – Portalu Potencjału z aktualnym wpisem do rejestru podmiotu wykonującego działalność leczniczą w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, przedsiębiorstw i lokalizacji. Zmiany, których nie można było w Portalu NFZ samodzielnie dokonać, należy zgłosić pisemnie wraz z ich wyszczególnieniem, dołączając aktualne zaświadczenia z właściwych rejestrów.
 
5. W przypadku umów w rodzaju ratownictwo medycznego, należy zweryfikować dane odnośnie personelu w Portalu Potencjału „Struktura świadczeniodawcy” – „Personel RTM” i w umowie.
 
6. Wszelkie zmiany do umów, należy zgłosić wnioskami o aneksowanie umowy wykorzystując generator dokonywania tych zmian i przekazując wniosek do OW NFZ.