Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2017 r. na czas nieoznaczony

 • 19-12-2016
 • Zmodyfikowano: 19-12-2016
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, w związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia  2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia Nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotne zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2017 na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umowy:
 
 1. świadczenia lekarza POZ
 2. świadczenia pielęgniarki POZ,
 3. świadczenia położnej POZ
w tym: świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 1. świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 2. transport sanitarny w POZ.
 
Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2017 została udostępniona definicja postępowania nr 04-17-000030/POZ/0113/6
 
Wniosek o zawarcie umowy należy przygotować zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. Rozdział 4  „Zawieranie umów w poz”. Wnioski należy  składać w formie pisemnej oraz elektronicznej w kopercie oznaczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra – BOKO (Biuro Obsługi Konkursu Ofert)  w terminie  do dnia 23.12.2016 roku do godz. 16.00.
 
Złożone w tym terminie prawidłowo wnioski rozpatrzone będą w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od 01.01.2017 roku.
 
Od 01.01.2017 roku wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrywane w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).
 
Jednocześnie informuję, iż wnioskodawcy zobowiązani są do spełnienia warunków wymaganych dla realizacji świadczeń określonych w:
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86 j.t.).
 • Zarządzeniu  Nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.