Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów z 2016 roku

  • 30-12-2016
  • Zmodyfikowano: 30-12-2016
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
            Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016. poz. 1146) świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
            W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych w terminie do 10 stycznia 2017r.
Ponadto, informuję, że zgodnie z:
  1. § 27 ust. 2 rozliczenie wykonania umów za 2016 roku następuje najpóźniej 
    w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2017 roku.
  2. § 23 ust. 1 Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2017 roku
Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie żadnych rozliczeń.