Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja o rozpoczęciu przez AOTMiT postępowania

  • 07-03-2017
  • Zmodyfikowano: 07-03-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
powtórnie zaprasza
do uczestniczenia w postępowaniu podmioty, które nie przystąpiły do ogłoszonego w dniu 16 lutego 2017 r. postępowania, a realizują świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, i z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowania i  przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku