Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: pediatria – hospitalizacja.

  • 13-03-2017
  • Zmodyfikowano: 13-03-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 13 marca 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – w związku, że nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie prowadzone w trybie konkursu  ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: pediatria – hospitalizacja, na obszarze powiatu krośnieńskiego (0802), kod postępowania: 04-17-000072/LSZ/03/1/03.4401.030.02/01.