Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzajach: leczenie szpitalne.

  • 16-03-2017
  • Zmodyfikowano: 16-03-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Zarządzeniem Nr 37/2017 z dnia 16 marca 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w postępowaniach: 04-17-000067/LSZ/03/7/03.4900.009.03/01, w zakresie: świadczenia
w Izbie Przyjęć (IP), na terenie powiatu krośnieńskiego (0802), 04-17-000070/LSZ/03/1/01, w zakresie: położnictwa i ginekologii – hospitalizacja z zakresami skojarzonymi, na terenie powiatu krośnieńskiego (0802) oraz 04-17-000071/LSZ/03/1/01 w zakresie: chirurgii ogólnej – hospitalizacja z zakresami skojarzonymi, na terenie powiatu krośnieńskiego (0802), ustalając:
        a) termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 31 marca 2017 roku.
 
Umowy zostaną zawarte na okres od 10 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.  
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.