Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • 24-03-2017
  • Zmodyfikowano: 24-03-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2017 r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, na obszar powiatu krośnieńskiego, w celu zawarcia umów od dnia 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
 
Nazwa zakresu świadczeń
 
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
Świadczenia w zakładzie opiekuńczo- leczniczym/ pielęgnacyjno- opiekuńczym
76,00 zł
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
 
Piotr Bromber