Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Informacja o rozpoczęciu przez AOTMiT postępowania

  • 30-03-2017
  • Zmodyfikowano: 30-03-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 
 
Zaprasza
 
do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/ opiekuńczo-leczniczy realizujący świadczenia dla pacjentów
--z chorobą AIDS lub zakażonych HIV (kod zakresu 14.5160.026.04), zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży / opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 14.5161.026.04), z którymi zostaną podpisane umowy na przygotowanie i  przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku”, od 27 marca 2017  roku”.