Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 03 kwietnia 2017 roku

  • 03-04-2017
  • Zmodyfikowano: 03-04-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
W sprawie zmiany terminu postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzajach: leczenie szpitalne.
 
Zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w postępowaniach: 04-17-000067/LSZ/03/7/03.4900.009.03/01, w zakresie: świadczenia w Izbie Przyjęć (IP), na terenie powiatu krośnieńskiego (0802), 04-17-000070/LSZ/03/1/01, w zakresie: położnictwa i ginekologii – hospitalizacja z zakresami skojarzonymi, na terenie powiatu krośnieńskiego (0802) oraz 04-17-000071/LSZ/03/1/01 w zakresie: chirurgii ogólnej – hospitalizacja z zakresami skojarzonymi, na terenie powiatu krośnieńskiego (0802),  ustalając:
  1. termin rozstrzygnięcia postępowań na dzień 07 kwietnia 2017 roku.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.