Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

  • 04-04-2017
  • Zmodyfikowano: 05-04-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne:
 
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży,
- świadczenia protetyki stomatologicznej,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym,
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.,
- świadczenia periodontologii,
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS,
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin).
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Oczekiwane ceny jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach:
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
07.0000.213.02 - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
1,25 zł
07.0000.214.02 - świadczenia protetyki stomatologicznej
1,25 zł
07.0000.218.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne
1,05 zł
07.0000.219.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
4,85 zł
07.0000.220.02 - świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1,40 zł
07.0000.221.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.
1,10 zł
07.0000.223.02 - świadczenia periodontologii
1,40 zł
07.0000.311.02 - świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
2,00 zł
07.1850.118.03 - świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)
600,00 zł
 
 
Harmonogram postępowań konkursowych:
  • Ogłoszenie postępowania  -  04 kwietnia 2017 r.
  • Termin składania ofert  -  19 kwietnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert  -   21 kwietnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu  -  31 maja 2017 r.
  • Okres obowiązywania umów  -  od 01.07.2017 r.  do  30.06.2022 r.
 

Załączniki