Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

  • 12-04-2017
  • Zmodyfikowano: 12-04-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – w związku, że nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym, na obszarze powiatu krośnieńskiego (0802), kod postępowania: 04-17-000073/SPO/14/1/14.5160.026.04/01.