Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa

 • 28-06-2017
 • Zmodyfikowano: 29-06-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa.
Ogłoszenia postępowań konkursowych dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia  oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następujące ceny oczekiwane  jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:
 
Nazwa zakresu świadczeń
 
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
1,20 zł
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
1,00 zł
FIZJOTERAPIA DOMOWA
1,00 zł
 
Harmonogram postępowań konkursowych:
 • ogłoszenie konkursu       -       28.06.2017 r
 • termin składania ofert     -       13.07.2017 r.
 • otwarcie ofert                  -       18.07.2017 r.  
 • rozstrzygnięcie konkursu-       31.08.2017 r.
 
Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych
oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w  Informatorze
o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W celu usprawnienia pracy w trakcie postępowania konkursowego proszę o dołączenie do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje całego personelu wykazanego w ofercie konkursowej oraz dodatkowo:
 • kserokopii dokumentów potwierdzających 3-letnie doświadczenie mgr fizjoterapii
  w zawodzie fizjoterapeuty;
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie przez fizjoterapeutę tytułu specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej (tylko w przypadku wykazania w ofercie specjalisty).
z up. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora
Kierownik Wydziału
ds. Służb Mundurowych
Jolanta Krug