Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie zmiany sposobu określania przez świadczeniodawców informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (PWT)

  • 30-06-2017
  • Zmodyfikowano: 30-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z  $ 1 pkt 4 lit b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania daty Pierwszego Wolnego Terminu udzielenia świadczenia (PWT) tego samego dnia, co został on określony lub następnego dnia po jego określeniu. Od tygodnia 3-9 lipca przekazanie wymaganych danych będzie uznawane z datą przygotowania równą dacie przekazania danych lub z datą przygotowania przypadającą na dzień poprzedzający przekazanie danych. Do oceny terminowego przekazania danych będą uwzględnione dni ustawowo wolne od pracy. Dane powinny być przesłane tego samego dnia lub dnia następnego, jeżeli jednak następny dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin zostaje przedłużony o jeden dzień. Przykładowo: PWT z datą przygotowania 14 sierpnia 2017 r. może zostać przekazany 14 sierpnia, 15 sierpnia lub 16 sierpnia 2017 r. Powyższe zasady zostały uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia.
 
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami LOW NFZ:
- Panią Renatą Stępską - 68 32 87 727 
- Panią Anną Hosaniak - 68 32 87 724