Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie zwolnienia świadczeniodawców z obowiązku prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na postawie karty onkologicznej w aplikacji AP-KOLCE

  • 30-06-2017
  • Zmodyfikowano: 30-06-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z $ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych świadczeniodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej w aplikacji
AP-KOLCE, tzn. listy te będą prowadzone przez świadczeniodawców w aplikacji do czasu skreślenia ostatniej osoby z datą wpisu do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r. pacjenci będą wpisywani na listy oczekujących prowadzone w aplikacji świadczeniodawcy.
 
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami LOW NFZ:
- Panią Renatą Stępską - 68 32 87 727 
- Panią Anną Hosaniak - 68 32 87 724