Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

  • 06-07-2017
  • Zmodyfikowano: 06-07-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 131/2017 z dnia 06 lipca 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – w związku, z odrzuceniem wszystkich ofert – postępowanie prowadzone w trybie konkursu  ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie: POZYTONOWA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (PET), na terenie województwa lubuskiego (08), kod postępowania: 04-17-000171/SOK/11/1/11.7220.001.12/01.