Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  • 09-08-2017
  • Zmodyfikowano: 09-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 09.08.2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach
w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
  Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
  świadczenia w zakresie diabetologii
1,01 zł
  świadczenia w zakresie endokrynologii
1,14 zł
  świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
0,89 zł
  świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
0,91 zł
  świadczenia w zakresie otolaryngologii
0,95 zł
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piotr  Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia