Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

  • 21-08-2017
  • Zmodyfikowano: 21-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 166/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – w związku, że nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie prowadzone w trybie konkursu  ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM, na obszarze: (0802) krośnieński, (0804) nowosolski, (0808) świebodziński, (0809) zielonogórski, (0810) żagański, (0811) żarski, (0812) wschowski, (0862) Zielona Góra, kod postępowania: 04-17-000295/REH/05/1/05.2300.026.02/01.
 
 
Piotr  Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia