Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: programy zdrowotne (lekowe).

  • 21-08-2017
  • Zmodyfikowano: 21-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 164/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – z powodu nie wpłynięcia żadnych ofert – postępowania prowadzone w trybie konkursów  ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021,w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresach programy zdrowotne (lekowe):
 
 
Kod
Opis
Kod zakresu świadczeń
Nazwa obszaru terytorialnego
04-17-000301/LSZ/03/5/03.0000.389.02/01
 LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH
 NA STWARDNIENIE GUZOWATE
 Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ
 DO LECZENIA OPERACYJNEGO
 GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI 
 OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
 (ICD-10  Q85.1)
03.0000.389.02, 03.0001.389.02
krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski,
Zielona Góra
04-17-000302/LSZ/03/5/03.0000.389.02/01
 LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH
 NA STWARDNIENIE GUZOWATE
 Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ
 DO LECZENIA OPERACYJNEGO 
 GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI 
 OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)
 (ICD-10 Q85.1)
03.0000.389.02, 03.0001.389.02
gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, Gorzów Wielkopolski
04-17-000303/LSZ/03/5/03.0000.390.02/01
 LECZENIE ZABURZEŃ
 MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU
 ZAAWANSOWANEJ CHOROBY
 PARKINSONA (ICD-10 G.20)
03.0000.390.02, 03.0001.390.02
krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski,
Zielona Góra
04-17-000304/LSZ/03/5/03.0000.390.02/01
 LECZENIE ZABURZEŃ
 MOTORYCZNYCH W  PRZEBIEGU
 ZAAWANSOWANEJ CHOROBY
 PARKINSONA (ICD-10 G.20)
03.0000.390.02, 03.0001.390.02
gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, Gorzów Wielkopolski
04-17-000305/LSZ/03/5/01
 LECZENIE PARYKALCYTOLEM
 WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI
 PRZYTARCZYC U PACJENTÓW 
 HEMODIALIZOWANYCH
03.0000.369.02, 03.0001.369.02
krośnieński, żarski, wschowski
04-17-000316/LSZ/03/5/01
 LECZENIE PACJENTÓW
 Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM
 JELITA GRUBEGO (WZJG)
 (ICD-10 K51)
03.0000.355.02, 03.0001.355.02
krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski,
Zielona Góra
04-17-000317/LSZ/03/5/01
 LECZENIE CHOROBY
 LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC)
03.0000.332.02, 03.0001.332.02
krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski,
Zielona Góra
04-17-000319/LSZ/03/5/01
 LECZENIE PARYKALCYTOLEM
 WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI
 PRZYTARCZYC U PACJENTÓW 
 HEMODIALIZOWANYCH
03.0000.369.02, 03.0001.369.02
międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, świebodziński
 
 
Piotr  Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia