Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • 22-08-2017
  • Zmodyfikowano: 22-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie:
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym,
w celu zawarcia umów od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2022 r. Ogłoszenie postępowań dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następujące ceny oczekiwane (ryczałt miesięczny):
 
  • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – na obszarze: Gozdnica, Żagań, Brzeźnica, Iłowa, Iłowa, Wymiarki, Żagań – cena ryczałtu miesięcznego – 87 049,19 zł
     
  • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnychi w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – na obszarze: Brody, Jasień, Jasień, Lubsko, Lubsko – cena ryczałtu miesięcznego – 46 578,96 zł