Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021, w rodzaju: leczenie szpitalne.

  • 23-08-2017
  • Zmodyfikowano: 24-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 170/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3   ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 ze zmianami) unieważnił – z powodu odrzucenia wszystkich ofert – postępowanie prowadzone w trybie konkursu  
ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2021,w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD), obszar terytorialny: 0802 - krośnieński, 0804 - nowosolski, 0810 - żagański, 0811 - żarski, 0812 - wschowski, kod postępowania: 04-17-000315/LSZ/03/5/01.
 
 
Piotr Bromber
 
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia