Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

  • 25-08-2017
  • Zmodyfikowano: 25-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informuję, że w dniu 25.08.2017 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne lekowe w zakresie:
03.0000.370.02
PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
03.0001.370.02
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu w trybie konkursu ofert przyjęto następującą cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w zakresie:
 
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
procedury pobytowe i diagnostyka w ww. programach zdrowotnych (lekowych)
1,00 zł
substancje czynne w ww. programach  zdrowotnych (lekowych)
1,00 zł