Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju: Leczenie szpitalne

  • 31-08-2017
  • Zmodyfikowano: 31-08-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie zarządzenia Nr 69/2017/DSOZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku gotowości do udzielania świadczeń, spełniając warunki wymagane do realizacji  świadczeń: kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS- zawał) oraz koordynowanej opieki nad kobieta w ciąży – KOC I (KOC I), określone w przepisach rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanych na podstawie art. 31 d i art. 95 m ust. 12 ustawy o świadczeniach oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczącym w/w świadczeń proszę o złożenie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Oświadczenia w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia.
 
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia