Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA! Świadczeniodawcy poz

  • 05-09-2017
  • Zmodyfikowano: 05-09-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.09.2017 r.
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji  wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) według stanu na 01.09.2017 roku.
Powyższe listy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).