Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017-2022, w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  • 12-09-2017
  • Zmodyfikowano: 12-09-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 197/2017 z dnia 12 września 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszenia w postępowaniu: 04-17-000328/POZ/0112/01.0000.160.16/01 w zakresie: Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. Świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – na obszarze: Brody, Jasień, Jasień, Lubsko, Lubsko, ustalając:
  • termin składania ofert na dzień 14 września 2017 roku,
  • termin otwarcia ofert na dzień 18 września 2017 roku, godz. 09:00.              
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.
 
 
 
                                                                z up. Dyrektora
                                                                     Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                                                     Narodowego Funduszu Zdrowia
 
                                                                     Jolanta Krug
                                                                     Z-ca Dyrektora
                                                                     Kierownik Wydziału
                                                                     ds. Służb Mundurowych