Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

„Komunikat dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 na podstawie zawartych umów, którzy nie dostarczyli kserokopii aktualnej polisy OC.

  • 11-10-2017
  • Zmodyfikowano: 11-10-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przypomina Świadczeniodawcom, którym wygasła ważność polisy OC o konieczności dostarczenia do siedziby Oddziału Funduszu kserokopii aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Świadczeniodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.”