Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.

  • 13-11-2017
  • Zmodyfikowano: 13-11-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Zarządzeniem Nr 253/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938) unieważnił – w związku, że odrzucono wszystkie oferty – postępowanie prowadzone w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2017 – 2022, w rodzaju: REHABILITACJA LECZNICZA, w zakresie: FIZJOTERAPIA DOMOWA, na obszar: (0801) gorzowski, kod postępowania: 04-17-000349/REH/05/1/05.1310.209.02/01.