Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • 14-11-2017
  • Zmodyfikowano: 14-11-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 254/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938) unieważnił – w związku, że nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie prowadzone w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym, na obszar: (0806) strzelecko-drezdenecki, kod postępowania: 04-18-000031/SPO/14/1/14.5160.026.04/01.
                                                                                                             
 
Z upoważnienia Dyrektora
Jolanta Krug
Zastępca Dyrektora
Ds. Służb Mundurowych
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia