Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany terminów postępowań prowadzonych w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 - 2022, w rodzajach: opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

  • 04-12-2017
  • Zmodyfikowano: 04-12-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Zarządzeniem Nr 269/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zmienił treść ogłoszeń w postępowaniach:
  1. 04-18-000006/OPH/15/1/15.4180.021.02/01, w zakresie: ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/ HOSPICJUM STACJONARNYM, na terenie powiatów: gorzowskiego (0801), strzelecko-drezdeneckiego (0806) i miasta Gorzowa Wlkp. (0861), ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 14 grudnia 2017 roku,
  2. 04-18-000025/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, w zakresie: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM/ OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, na terenie powiatu żarskiego (0811), ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 08 grudnia 2017 roku,
  3. 04-18-000022/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, w zakresie: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM/ OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, na terenie powiatu żagańskiego (0810), ustalając: termin rozstrzygnięcia postępowania na dzień 05 grudnia 2017 roku.
 
Pozostałe warunki określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.