Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • 05-12-2017
  • Zmodyfikowano: 05-12-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Zarządzeniem Nr 270/2017 z dnia 05 grudnia 2017 roku Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1938 ze zmianami) unieważnił – w związku, że odrzucono wszystkie oferty – postępowanie prowadzone w trybie konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2018 – 2022, w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM/ OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, na terenie powiatu żagańskiego (0810), kod postępowania: 04-18-000022/SPO/14/1/14.5160.026.04/01.