Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat dla Świadczeniodawców

  • 25-01-2018
  • Zmodyfikowano: 25-01-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze przypomina iż zgodnie z art. 23a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.) świadczeniodawca jest zobowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia.
W przypadku ograniczonej dostępności do świadczeń podmiot leczniczy umieszcza pacjenta na liście oczekujących po stwierdzeniu posiadania wymaganego skierowania albo potwierdzeniu uprawnienia do uzyskania świadczenia bez skierowania oraz po zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii medycznej.
W sytuacji kiedy pacjent zapisuje się na kolejną wizytę w ramach kontynuacji leczenia istnieje konieczność weryfikacji daty wybranej przez świadczeniobiorcę z terminem wynikającym z planu leczenia.