Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA! PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

  • 12-02-2018
  • Zmodyfikowano: 12-02-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ wzywa Świadczeniodawców do niezwłocznego dokonania zmian na Portalu Świadczeniodawcy poprzez dodanie produktów handlowych z oznaczeniami Grupy i Liczby porządkowej, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (do pobrania plik PDF).
 
Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy pamiętać o „zatwierdzeniu zestawu” tak, aby jego status zmienił się na „przekazany do OW NFZ”.
 
Modyfikacja asortymentu umożliwi zaczytanie zestawów, które będą obowiązywały od 3 marca 2018 roku.
 
Dodatkowo należy przesłać pisemny wniosek do LOW NFZ informujący o dokonanych zmianach na Portalu Świadczeniodawcy.