Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, komu przysługuje prawo do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

 • 24-05-2018
 • Zmodyfikowano: 24-05-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Dawcy Przeszczepu” – korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci;
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • działacze opozycji antykomunistycznej;
 • osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska poszkodowani w operacjach pokojowych, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej poza kolejnością – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej poza kolejnością – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Oznacza to, że:
 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Świadczenia wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Prawo ww. świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością wynika m.in. z zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej… i nie jest uzależnione od innych czynników, m.in. osobnej dla każdego pacjenta zgody lekarza czy też adnotacji na skierowaniu „pilne” lub jej braku. Wymienione powyżej grupy świadczeniobiorców mają prawo do świadczeń poza kolejnością niezależnie od stanu zdrowia. Odpowiedni termin powinien być wyznaczony przez pracownika rejestracji. Jeśli pacjent nie może być przyjęty w dniu zgłoszenia, powinien być np. wpisany w terminarz z uwzględnieniem konieczności przyjęcia w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której pacjent jest odsyłany przez pracownika rejestracji w celu przybycia w dniu przyjęć lekarza aby go zapytać, czy będzie przyjęty. Taką informację świadczeniobiorca powinien uzyskać na etapie rejestracji.