Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat AOTMiT

  • 11-06-2018
  • Zmodyfikowano: 11-06-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz planu taryfikacji na rok 2018,
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób układu moczowo-płciowego (L94 i L97).
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego rozliczonych następującymi grupami JGP: L94 i L97.
 
Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT – http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 29 maja 2018 roku.