Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Komunikat w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

 • 21-06-2018
 • Zmodyfikowano: 21-06-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 21.06.2018 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w rodzaju: Pilotaż POZ PLUS w zakresie:
 • program pilotażowy POZ PLUS (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
 • profilaktyczne świadczenia bilansowe (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
 • zarządzanie chorobą-płatność za wykonaną usługę (liczba świadczeniobiorców 5-10 tys.)
 
Maksymalna liczba umów, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu: 2
Obszar postępowania: gmina wiejska/miejska/wiejsko-miejska/miasto
Populacja objęta opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń: 5-10 tys. świadczeniobiorców
 
Ogłoszenie postępowania dostępne jest w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 
 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:
 • ogłoszenie konkursu
-
21.06.2018 r.
 • termin składania ofert
-
06.07.2018 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu
-
24.07.2018 r.
 • okres obowiązywania umów
-
od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
 
Piotr Bromber
p.o. Dyrektora 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia