Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do instytutów, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskami o nieodpłatne udostępnienie danych z zakresu leczenia szpitalnego identyfikowanych produktami rozliczeniowymi z katalogu JGP.

  • 08-10-2018
  • Zmodyfikowano: 17-10-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku, od 5 października 2018 r.”