Logo: NFZ Zielona Góra

Kontraktowanie

Kontraktowanie

  • PDF
  • poleć

Ofertowanie -program do konkursu 2017

  • 17-01-2017
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy 2017)
 
Nazwa programu: OFERT_10.47.0116.exe
Nr wersji programu: 10.47.0116
 
Informacja dotycząca naprawy bazy danych programu:
W przypadku pojawienia się błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) należy wykonać jej naprawę za pomocą udostępnionego wraz z programem narzędzia "Naprawa bazy danych" - PDXRBLD.exe - Start, Programy, Konkurs Ofert 2017, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ) zgodnie z poniższymi ustawieniami:
 
 
Naprawa bazy danych programu zostanie przeprowadzona po wybraniu przycisku "Start".
 
Informacja dotycząca tej aktualizacji:
- Poprawa walidacji kodu umowy wprowadzonego w trybie uzupełnienia już posiadanej umowy o skojarzone zakresy świadczeń.
 
Informacja dotycząca poprzednich aktualizacji:
- Umożliwiono we wniosku POZ celu złożenia wniosku: uzupełnienia już posiadanej umowy o skojarzone zakresy świadczeń.
- Dodano porządkującą walidację uniemożliwiającą złożenie wniosku z wnioskowaną datą początku umowy wykraczającą poza rok postępowania, w którym składany jest wniosek.
- Dostosowano wzór wniosku POZ do zarządzenia 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ
- Dostosowano aplikację pod kątem przekazywania dokumentu SSX zawierającego dane adresowe z numerem lokalu o długości do 32 znaków oraz cechą ulicy
 
 
 
 
 
Wersja instalacyjna programu (plik EXE - 12,9 MB) <- kliknij aby pobrać

 
Uwaga!
Operacja importu pliku SSX2 do programu Ofertowanie powinna być wykonana jeden raz.
W razie konieczności ponowego importu pliku ze strukturą Oferenta (SSX2) należy:
- odinstalować aktualną kopię Ofertowania,
- zainstalować NOWĄ kopię Ofertowania,
- wczytać nowy, aktualny plik SSX2 do Ofertowania oraz zaimportować definicję (definicje) postępowania,
- utworzyć nową ofertę.
 
Informacja dla użytkowników systemów Windows Vista / Windows 7
W systemach Windows Vista/Windows 7 program Ofertowanie musi być uruchomiony w trybie zgodności z Windows XP,
z zaznaczoną opcją "uruchom jako administrator" znajdującą się we właściwościach pliku podczas uruchomienia
tzn. Alt+Enter lub prawy klawisz myszki - wybór pozycji menu kontekstowego: Właściwości, opcja Zgodność.
 
Ważna informacja dotycząca działania programu w systemie WINDOWS 7 Home Edition (15.12.2010):
Jeśli podczas eksportu oferty pojawia się komunikat błędu, to należy sprawdzić/wymusić ustawienie godziny wg formatu:
Format daty długiej: GG:MM:SS 
Format daty krótkiej: GG:MM
Uwaga!
W przypadku wystapienia problemów z pracą programu można wykonać operację naprawy jego bazy danych poprzez uruchomienie programu narzędziowego z menu Start, Programy, Konkurs Ofert 2016, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ)

Poradniki techniczne

  • PDF
  • poleć