Logo: NFZ Zielona Góra

Kontraktowanie

Kontraktowanie

  • PDF
  • poleć

Ofertowanie -program do konkursu 2017

  • 22-03-2017
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
Program do przygotowania i wydruku ofert (Konkursy 2017)
 
Nazwa programu: OFERT_10.50.0322.exe
Nr wersji programu: 10.50.0322
 
Informacja dotycząca naprawy bazy danych programu:
W przypadku pojawienia się błędów dotyczących bazy danych (uszkodzone indeksy) należy wykonać jej naprawę za pomocą udostępnionego wraz z programem narzędzia "Naprawa bazy danych" - PDXRBLD.exe - Start, Programy, Konkurs Ofert 2017, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ) zgodnie z poniższymi ustawieniami:
 
 
Naprawa bazy danych programu zostanie przeprowadzona po wybraniu przycisku "Start".
 
Informacja dotycząca tej aktualizacji:
- Poprawa funkcjonalności eksportu oferty elektronicznej dla przypadków dużych zbiorów danych słownika zasobów.
 
Informacja dotycząca poprzednich aktualizacji:
- Dostosowano oświadczenia dla postępowań w trybie STD i RTM w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia numer 18/2017/DSOZ z dnia 14.03.2017.
- Dostosowano aplikację do procesu zawierania umów w nowych zakresach świadczeń: KOC II/III i DOK w rodzaju SOK.
- Poprawa walidacji kodu umowy wprowadzonego w trybie uzupełnienia już posiadanej umowy o skojarzone zakresy świadczeń.
- Umożliwiono we wniosku POZ celu złożenia wniosku: uzupełnienia już posiadanej umowy o skojarzone zakresy świadczeń.
 
Ważne informacje o programie (plik RTF) <- kliknij aby pobrać
 
 
 
Wersja instalacyjna programu (plik EXE - 15,5 MB) <- kliknij aby pobrać

 
Uwaga!
Operacja importu pliku SSX2 do programu Ofertowanie powinna być wykonana jeden raz.
W razie konieczności ponowego importu pliku ze strukturą Oferenta (SSX2) należy:
- odinstalować aktualną kopię Ofertowania,
- zainstalować NOWĄ kopię Ofertowania,
- wczytać nowy, aktualny plik SSX2 do Ofertowania oraz zaimportować definicję (definicje) postępowania,
- utworzyć nową ofertę.
 
Informacja dla użytkowników systemów Windows Vista / Windows 7
W systemach Windows Vista/Windows 7 program Ofertowanie musi być uruchomiony w trybie zgodności z Windows XP,
z zaznaczoną opcją "uruchom jako administrator" znajdującą się we właściwościach pliku podczas uruchomienia
tzn. Alt+Enter lub prawy klawisz myszki - wybór pozycji menu kontekstowego: Właściwości, opcja Zgodność.
 
Ważna informacja dotycząca działania programu w systemie WINDOWS 7 Home Edition (15.12.2010):
Jeśli podczas eksportu oferty pojawia się komunikat błędu, to należy sprawdzić/wymusić ustawienie godziny wg formatu:
Format daty długiej: GG:MM:SS 
Format daty krótkiej: GG:MM
Uwaga!
W przypadku wystapienia problemów z pracą programu można wykonać operację naprawy jego bazy danych poprzez uruchomienie programu narzędziowego z menu Start, Programy, Konkurs Ofert 2016, Narzędzia administracyjne, Naprawa bazy danych (Lubuski OW NFZ)

Poradniki techniczne

  • PDF
  • poleć