Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2017

  • 10-01-2017
  • Zmodyfikowano: 10-01-2017
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Na podstawie art. 13a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze 
zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych,  jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku  
           
L.P. Określenie przedmiotu zamówienia Rodzaj zamówienia                      (dostawa, usługa, robota budowlana) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Prewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Dostawa urządzeń sieciowych                               i podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci LAN i WAN dostawa przetarg nieograniczony 468 000 II kwartał 2017 roku
2 Dostawa oprogramowania typu DLP wspomagającego ochronę danych dostawa przetarg nieograniczony 250 000 II kwartał 2017 roku