NFZ Zielona Góra – Zamówienia publiczne

Logo: NFZ Zielona Góra

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie dotyczące świadczenia usług w zakresie całodobowej informacji telefonicznej

 • 24-11-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Załączniki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi w sprawie postępowania dotyczącego świadczenia usług w zakresie całodobowej informacji telefonicznej
Pytanie z dnia 10.11.2017
W przedstawionym zapytaniu brakuje w zestawieniu informacji ile spośród odebranych połączeń było skierowanych na Państwa numery stacjonarne, a ile na numery infolinii 800. Proszę o przesłanie informacji jaka była ilość (czas trwania) połączeń na numery bezpłatne.
Odpowiedź:
Dane niezbędne do przygotowania oferty są zawarte  w punkcie 2 zapytania ofertowego w akapicie „Szacunkowa miesięczna ilość połączeń”.
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku LOW NFZ w Zielonej Górze

 • 17-10-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2018 w zakresie kosztów administracyjnych

 • 30-08-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2018

Załączniki

Postępowanie dotyczące dostawy komputerowych stacji roboczych wraz z monitorami - 30 szt.

 • 07-07-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2017

 • 10-01-2017
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 »