Logo: NFZ Zielona Góra

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

  • 14-03-2016
  • Zmodyfikowano: 04-10-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
1. Kierownik Delegatury - Joanna Bożek: 95 733 63 06;
2. Kancelaria 95 733 63 04;
3. Zaopatrzenia w środki pomocnicze; ZIP; Sanatoria - przyjmowanie dokumentów: 95 733 63 16 lub 95 733 63 18;
4. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pacjentów Oddelegowanych oraz w związku z pobytem czasowym; ZIP: 95 733 63 00 lub 95 733 63 01 lub 95 733 63 03;
5. Dyrektywa transgraniczna, Ubezpieczenie Dobrowolne, Udostępnianie danych dla organów ścigania, Formularze serii E, System e-wuś.: 95 733 63 37 lub 95 733 63 38.