NFZ Zielona Góra – Delegatura w Gorzowie Wlkp.

Logo: NFZ Zielona Góra

Delegatura w Gorzowie Wlkp.

  • 04-04-2018
  • drukuj
  • PDF
  • poleć
1. p.o.Kierownika Delegatury- Joanna Bożek: 095/ 733 63 06
2. Informacja z zakresu udostępniania danych ZIP; udostepnianie danych komorniczych i bankowych: 095/ 733 63 04
3. Informacja z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze; ZIP; sanatoria- przyjmowanie dokumentów, rejestracja: 095/ 733 63 16 lub 095/ 733 63 18
4. Informacja z zakresu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; ZIP: 095/ 733 63 03 lub 095/ 733 63 01
5. Informacja z zakresu Dyrektywy transgranicznej; udostępniania danych; ZIP: 095/ 733 63 37
6. Informacja z zakresu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracowników oddelegowanych; formularzy serii E; ZIP: 095/ 733 63 38