Logo: NFZ Zielona Góra

zobacz więcej... - Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

zobacz więcej... - Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

UWAGA! PILNE! Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 • 15-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców

 • 12-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący podawania immunoglobuliny anty-RhD pacjentkom RhD ujemnym

 • 25-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dotyczący sprawozdawczości statystycznej z zakresu ochrony zdrowia za rok 2017

 • 25-01-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarki szkolnej

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dotyczący weryfikacji danych sprawozdawczych o zrealizowanych procedurach zabiegowych

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie poz

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Komunikat w sprawie końcowego rozliczenia umów z 2017 roku

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Ważny komunikat dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku z wejściem w życie od 01.12.2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), uprzejmie informujemy że świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:
 • zmiany swojego miejsca zamieszkania
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
 • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18. roku życia,
 
                    Z poważaniem
                    Piotr Bromber
                    p.o. Dyrektora
                                Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
                                Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat dotyczący instrukcji użytkowania aplikacji AP-PKUŚ dla świadczeniodawców realizujących umowę w zakresie KOS-zawał.

 • 06-03-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
1 2 3 4 5 6 »