Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubuski Oddzial Wojewódzki w Zielonej Górze
Adres Portalu Świadczeniodawcy Lubuskiego OW NFZ
 
Do serwisu portalu logujemy się, podając:
    • W polu "Kod świadczeniodawcy:" wpisujemy swój kod świadczeniodawcy/apteki/podwykonawcy (sześciocyfrowy kod identyfikacyjny nadany przez Lubuski OW NFZ podczas rejestracji)
    • W polu "Użytkownik:" wpisujemy nazwę użytkownika czyli to co wpisaliśmy na formularzu rejestracyjnym w pozycji "Identyfikator" (np. jkowalski1243)
    • W polu "Hasło" podajemy aktualne hasło dostępowe do Portalu (pierwsze hasło jest zawsze nadawane przez użytkownika rejestrującego świadczeniodawcę/aptekę/podykonawcę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego)
 
Dla Aptek!!!
 
Uwaga! Rejestracja nowych aptek/punktów aptecznych jest możliwa na Portalu poprzez wybór opcji : "Apteka" i "Rejestracja apteki"
 
 
(kliknij powyższy odnośnik aby zobaczyć więcej)
 
 __________________________________________________________
Aktualna instrukcja obsługi Portalu w formacie PDF (26.7 MB): Portal_swiadczeniodawcy.pdf
Aktualna instrukcja obsługi Portalu Potencjału w formacie PDF (5.78 MB): System_Obsługi_Potencjalu.pdf
Aktualna instrukcja obsługi Portalu Potencjału - Aneksowanie umów w formacie PDF (1.8 MB): SOP_AU.pdf
Regulamin korzystania z Portalu Świadczeniodawcy w formacie PDF (51,7 KB): portal_regulamin.pdf
 
Wzór umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Świadczeniodawcy w formacie PDF (37 KB): portal_umowa.pdf
__________________________________________________________
 
Wniosek o odblokowanie konta zablokowanego w wyniku błędnie wprowadzonego hasła (22 kB): odblokowanie_konta_bledne_haslo.pdf
Wniosek o odblokowanie konta (15 kB): odblokowanie_konta.pdf
Wniosek o zawieszenie konta (15 kB): zawieszenie_konta.pdf
__________________________________________________________
 
Uwaga!!! Plik z definicją postępowania ofertowego (KCH2) można pobrać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.
Poniżej, w punkcie 3, została podana dokładna instrukcja pobrania pliku z definicją ofertową.
 
Ważne!!! Dotyczy składania ofert
Ofertę należy przygotowac w dwóch etapach.
Etap pierwszy to uzupełnienie danych Świadczeniodawcy w Portalu Potencjału (Moje pełne dane - (Portal Potencjału))
 
Etap ten kończy się wygenerowaniem pliku Profilu potencjału ze strukturą Oferenta - generowany plik ma rozszerzenie SSX2.
Etap drugi polega na zaczytaniu do aplikacji Ofertowanie pliku Profilu potencjału (SSX2) oraz plików definicji (KCH2) a kończy się wydrukowaniem oferty i zapisaniem jej wersji elektronicznej (SWD) na nośnik danych (np. płyta CD).
 
1. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych w programie Ofertowanie należy koniecznie:
- zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy,
- uzupełnić dane w Portalu Potencjału (Moje pełne dane (Portal Potencjału)) dotyczące oferty (komórki, harmonogramy, personel, sprzet),
Uwaga! Umowę dotyczącą podwykonawstwa może wprowadzić do Portalu Potencjału tylko Podwykonawca
- wygenerować z Portalu Potencjału plik ze strukturą (potencjałem) dla aplikacji Ofertowanie (SSX2).
W tym celu należy postępować wg poniższej instrukcji:
2. Jeśli użytkownik na konto którego zalogowaliśmy się do Portalu Świadczeniodawcy nie ma uprawnień administratora, to nie będzie możliwe wygenerowanie pliku ze strukturą dla aplikacji Ofertowanie (SSX2)
jak i pobranie z Portalu Świadczeniodawcy
pliku z definicją ofertową (KCH2).
W takim wypadku należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, w celu wygenerowania
i przekazania do Lubuskiego OW NFZ wniosku o założenie konta administratora:
3. Pobranie pliku z definicją postępowania z Portalu Świadczeniodawcy
4. Regulamin techniczny przygotowania oferty:
- Regulamin (plik PDF)
 
W celu pobrania z Portalu Świadczeniodawcy aktualnego pliku (aneksu) z umową (tzw. plik UMX), należy:
1. Zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy
2. W sekcji "Umowy na realizacje świadczeń" wybrać odnośnik Pokaż więcej..
3. Z listy funkcji związanych z realizacją świadczeń należy wybrać pozycję Pliki z umowami do pobrania
4. Plik z umową należy pobrać przy pomocy odnośnika Pobierz i zapisać w wybranej lokalizacji (np. na dysku C komputera)
5. Pobrany plik z umową należy zaczytać do programu, w którym są prowadzone rozliczenia.