Logo: NFZ Zielona Góra

Co nowego?

Co nowego?

NFZ uruchamia program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej

 • 14-04-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży - to elementy programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej, który uruchamia Narodowym Funduszu Zdrowia.

Walczymy z gruźlicą

 • 25-03-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Światowy dzień profilaktyki gruźlicy
 
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.

Komunikat dla pacjentek poradni położniczo-ginekologicznych

 • 11-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBRANYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH

Komunikat dla pacjentów zadeklarowanych do lekarza Heleny Trzaskowskiej oraz lekarza Mirosławy Widawskiej w sprawie dostępu do dokumentacji medycznej

 • 11-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że niżej wymienieni Świadczeniodawcy:
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej Helena Trzaskowska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 99
oraz
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Mirosława Widawska z siedziba w Zielonej Górze przy ul. Chopina 21
 
zaprzestali udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z dniem 31.12.2015 roku.

Spotkanie w sprawie zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Zwierzyn

 • 11-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Dnia 13 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Zwierzyn. Dotyczyło ono rozwiązania problemów wynikających z rezygnacji  z udzielania świadczeń przez jedyną praktykę POZ w gminie z dniem 5 stycznia 2016 r.

W LOW NFZ odbyło się spotkanie w sprawie funkcjonowania oddziałów wewnętrznych

 • 11-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W poniedziałek 11 stycznia 2016 roku, w siedzibie LOW NFZ odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie sytuacji kadrowej i lokalowej niektórych oddziałów chorób wewnętrznych województwa lubuskiego. W szczególności dotyczyło ostatnich problemów zgłaszanych zarówno przez świadczeniodawców (lecznice  w Krośnie Odrzańskim i Sulechowie) i pacjentów, jak i media.
 

Od 7 listopada 2015 r. rozszerzeniu uległ katalog osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

 • 11-02-2016
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Obecnie bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz" oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługują również żołnierzom:
 
- zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
- z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
- przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959, którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
- innym, niż określeni powyżej żołnierzom zastępczej służby wojskowej, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych oraz w batalionach budowlanych w latach 1949-1959
 
Dokument uprawniający - zaświadczenie wydawane na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komunikat z 2 lutego 2015

 • 02-02-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ organizuje 4 lutego br. w godz. 8.00-16.00 w swojej siedzibie w Zielonej Górze specjalne stanowisko, gdzie każdy będzie mógł:
 
- dowiedzieć się wszystkiego na temat Pakietu Onkologicznego, który wszedł w życie od 1 stycznia br.
- uzyskać spis placówek realizujących Pakiet Onkologiczny w woj. lubuskim
- dowiedzieć się, jakie programy profilaktyczne są finansowane przez LOW NFZ oraz kto je realizuje
- otrzymać pakiet materiałów informacyjnych m.in. na temat pakietu onkologicznego, badań profilaktycznych, praw pacjenta itd.
- wziąć udział w ankiecie – wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na sześć pytań sprawdzających podstawową wiedzę z zakresu onkologii oraz profilaktyki onkologicznej rozlosowane zostaną pakiety atrakcyjnych gadżetów (breloki, ekologiczne torby, notatniki, antystresy, długopisy itp.)
 
 

Komunikat z 20 stycznia 2015

 • 20-01-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
Przypominamy, jakie istotne dla pacjenta zmiany pojawiły się w powszechnym systemie opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku.
 

Komunikat z 31 grudnia 2014

 • 05-01-2015
 • drukuj
 • PDF
 • poleć
W związku z ogłoszeniem wyników audytu klinicznego na 2014 r. przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Piersi informujemy, że LOW NFZ rozwiązał umowy w zakresie programu profilaktyki raka piersi z trzema placówkami:
 
1 2 3 4 »