Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  • 11-01-2021
  • Zmodyfikowano: 11-01-2021
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 stycznia 2021 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w następujących zakresach:
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i  młodzieży
- leczenie uzależnień
- świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
- świadczenia psychologiczne
 
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
         Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostki rozliczeniowej w poszczególnych zakresach:
Nazwa zakresu świadczeń
Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
9,00
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i  młodzieży
12,50
leczenie uzależnień
9,00
świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
9,00
świadczenia psychologiczne
9,00
Harmonogram postępowań konkursowych:
  • ogłoszenie konkursu          - 11.01.2021r.
  • termin składania ofert        - 27.01.2021r.
  • otwarcie ofert                     - 02.02.2021 r. godz. 12:00
  • rozstrzygnięcie konkursu  - 09.03.2021r.
Okres obowiązywania umów od 01.04.2021 r.  do 30.06.2024 r.
Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych, dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.