Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie transportu sanitarnego w POZ

  • 06-12-2018
  • Zmodyfikowano: 06-12-2018
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na rok 2019, LOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie oświadczeń o objęciu opieką dotyczących realizacji świadczeń transportu sanitarnego w POZ – stanowiących załącznik numer 3 do Zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. Powyższe załączniki (możliwe do pobrania poniżej) należy przekazać do LOW NFZ w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9B, w terminie do dnia 28.12.2018r.
 

Załączniki