Świadczeniodawcy POZ

Świadczeniodawcy POZ

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 01.06.2019 r.

  • 05-06-2019
  • Zmodyfikowano: 05-06-2019
  • drukuj
  • poleć
  • PDF
 
Przypominam o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) oraz list uczniów (pielęgniarki szkolnej) według stanu na 01.06.2019 roku w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2019 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z § 9 ust. 8 pkt 3 Zarządzenia 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zmianami).
 
W razie pytań należy kontaktować się z pracownikami Działu Ewidencji i Weryfikacji Uprawnień LOW NFZ, pod numerami telefonów:
 
68 32 87 734
 –
Agnieszka Lubińska
68 32 87 681
 –
Edyta Słowikowska
68 32 87 671
 –
Agnieszka Żebrowska
68 32 87 707
 –
Joanna Zych