Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Co nowego - Dla Świadczeniodawcy i Farmaceuty

Przesyłanie list świadczeniobiorców do weryfikacji według stanu na 1.03.2023 r.

  • 03-03-2023
  • Zmodyfikowano: 03-03-2023
Przypominamy o konieczności elektronicznego przesłania list aktywnych deklaracji wyboru (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) według stanu na 1.03.2023 r. w nieprzekraczalnym terminie do 7.03.2023 r.
Powyższe listy należy przesłać zgodnie z obowiązującymi przepisami.