Ogłoszenia konkursów

Ogłoszenia konkursów

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

  • 04-11-2020
  • Zmodyfikowano: 04-11-2020
Uprzejmie informuję, że w dniu 4 listopada 2020 roku Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju leczenie szpitalne, w następujących zakresach:
  • chirurgia naczyniowa – hospitalizacja,
  • urologia dziecięca - zespół chirurgii jednego dnia.
Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
że w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto cenę oczekiwaną jednostki rozliczeniowej w wysokości 1,00 zł.
 
Harmonogram postępowań konkursowych:
  • ogłoszenie konkursu          - 04.11.2020r.
  • termin składania ofert        - 19.11.2020r.
  • otwarcie ofert                     - 23.11.2020r. godz. 11:00
  • rozstrzygnięcie konkursu   - 14.12.2020r.
 
Okres obowiązywania umów:
  • 01.01.2021r do 31.12.2021r. w zakresie urologia dziecięca– zespół chirurgii jednego dnia
  • 01.01.2021r do 31.12.2025r.  w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja.
Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych
oraz materiałach informacyjnych, dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Informatorze
o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.